Fysioterapi

Fysioterapi rummer mange behandlingsformer, og fysioterapeuter videreuddanner sig indenfor særlige behandlingsteknikker og øvelses-systemer, som de finder interessant, og som retter sig mod forskellige målgrupper af patienter.

Fælles for det hele er, at det handler om at hjælpe patienten til at kunne bevæge sig med bedst mulig kvalitet og færrest mulige smerter. 

Fysioterapi kan derfor både have karakter af træning, genoptræning og forebyggelse, eller f.eks. smertebehandling, afspænding eller traumebehandling. Manuel behandling og/eller massage er også en del af fysioterapien.

Fysioterapi i Helheds-Huset vil altid inkludere god tid til indledende snak og undersøgelse, derefter aktive øvelser og manuel behandling.

Der kan ikke opnåes tilskud fra Sygesikringen – men fra Danmark, hvis du er medlem.

En behandling koster 550 kr. Der kan pt ikke bestilles tid online hos Ritte, ring til helhedsHUSET på 71969909 eller til Ritte på 60914216 for forespørgsler.

Jeg kan hjælpe dig med fysioterapi