Individuelle samtaler

Som menneske vil vi, når vi er fuldt tilstede i krop og sind, hvile i vores naturlige og sunde tilstand. Det er i denne dybere følelse af velvœre og stilhed, at vi oplever ubesvœret forandring og frigørelsen af vores menneskelige potentiale.

Gennem viden, forståelse og selvindsigt kan vi lettere slippe uhensigtsmœssige tankemønstre og følelser som angst, bekymring og vrede, og i stedet opholde os i oplevelsen af dybere glœde og ro mere af tiden.
Igennem samtale får du mulighed for, at finde dine styrkesider, som giver dig handlekraft til forandring.

Der kan være mange grunde til, at ønske en samtale med en fagperson. F.eks lavt selvværd, usikkerhed, styrke din forældrerolle, hjælp til sorg, rod i dine relationer osv.

Du får ikke at vide, HVAD du skal gøre, men samtalen hjælper dig med at skabe en større tilfredshed med dig selv og dit liv, o finde frem til de svar der er rigtige for dig.

Jeg kan hjælpe dig med individuelle samtaler